Stille regn

Anden del af Johannes’ passioner

Der optræder to betydende skift i fortællingerne. Det ene er et tab, som bereder Johannes en knusende sorg. Det andet er mødet med et ubetinget empatisk menneske, hvis egenskaber og adfærd varsler et håb for fremtiden, ikke kun hos fortællingernes personer, men langt uden for deres og bogens verden (fortsættes i Flammesværdet)