Forlaget Biotopen

Biotopen betyder levestedet. Ental, bestemt form. Der er kun dette levested. Vi er alle afhængige af biotopen vi lever på.

Forlaget Biotopen har til opgave at formidle tekster og andet mediemateriale med udsagn og budskaber om betingelserne for og vanskelighederne ved at bevare livsgrundlaget, herunder overlevelseschancerne for menneskeheden og civilisationerne.

Derfor vil forlaget Biotopen gøre sit for at udbrede tanker, der kan anvise forbedringer og modvirke forringelser.

Det kan ske som fiktion, i form af prosa, lyrik, drama, som essays, artikler og videnskabelige afhandlinger, det kan ske med tekst, lyd og billede, på enhver platform.

Forlaget Biotopen har ingen ideologisk, religiøs eller kommerciel målsætning, kun en formidlende.

Forlaget udgiver e-bøger. Forlagets udgivelser kan ikke erhverves gennem denne hjemmeside, men kan købes hos forhandlere af e-bøger. Her kan f.eks. søges på forfatter eller titel.

Forlaget Biotopen

coming.world

forlaget@biotopen.dk

CVR-nr. 36588039

Johannes’ passioner

Krystalspiren

Stille regn

Flammesværdet

Fiktion, fortællinger, med undertitler som fragmentariske fortællinger, fritstillede fortællinger, undvegne fortællinger, forviste fortællinger. Handlingen i disse bøger foregår over et forløb over fem generationer, med ansats til en sjette hvis man tager det hele med. Heri ligner det på en måde det realistiske livsforløb mellem en flok mennesker, forenet af hinandens afledte og gensidige påvirkninger, med de konsekvenser og tilfældigheder, en kaotisk og overvejende dystopisk omverden tilbyder dem. Samfundet er i stigende opløsning, i en permanent krigslignende situation, med fravær eller bortfald af samfundsbevarende kræfter med tilhørende institutioner.

Udkanten

Den uopslidelige historie om entusiastisk fagpersonale og inkompetente beslutningstagere, med et kriseramt, marginalt placeret sygehus som scene. Et drys varme, humor og kærlig ironi mildner realiteterne en smule.

“Udkanten” er fortællingen om et mellemstort sygehus med en geografisk set yderlig placering, og ikke mindst om de begivenheder der udspiller sig i og omkring det, i spændingerne mellem modstridende interesser og vekslende kompetencer af faglig, administrativ og politisk art. Sygehuset står foran fejringen af 100 året for dets grundlæggelse, mens det samtidig er truet af sammen- eller nedlægning, netop pga de uoverstigelige interesse- og kompetencekonflikter.

Falden frugt

lavthængende noveller

Tankeeksperimenter, beskrivelser fra det muliges verden og det ikke muliges, leg med grænsen mellem det mulige og det ikke mulige

Pastiche over nogle linjer fra Johannesevangeliet – kontrafaktisk rejsebeskrivelse – noget om at arve – portræt af en glemt stamme, der opfattede sig som noget særligt – vrøvlefortællinger

De enkelte noveller

Anonym – Svar forkert – Hullet – Joh. 8, 2-11 – Journalnotat – Hæverteksperimentet – Erindringen om Svea-rige – Ursula – Basilikaen – Stammen uden kendetegn – Jul i kompostbunken – Manden der ville dø

Trilogien Enferno – Putorio – Perdiso

Perdiso blev udgivet i 2017 som første udgave, anden udgave udkommet sammen med de to andre med ny forside, de tre bind forenet med forsideillustrationer af Adholla Rogers

Som titlerne antyder, stammer tredelingen fra Dantes Guddommelige Komedie. Første del skildrer verden som den er, anden del drøfter hvad man kan gøre ved det, og tredje del er vores nutidsverden set med en fjern fremtids historisk-arkæologiske overblik

Også bøgerne selv er i struktur og form inspireret af eksisterende værker

Enferno – farce, over Voltaires Candide

Putorio – over Idioten af Dostojevskij, Den lille Prins af Saint-Exupery, Faldet af Camus

Perdiso – over Aniara af Harry Martinson

Alt kreativt arbejde er derivativt (Nina Paley), genbrug fra andre værker af form, struktur og genkendelige indholdselementer er tilsigtet.