Forlaget Biotopen

Biotopen betyder levestedet. Ental, bestemt form. Der er kun dette levested. Vi er alle afhængige af biotopen vi lever på.

Forlaget Biotopen har til opgave at formidle tekster og andet mediemateriale med udsagn og budskaber om betingelserne for og vanskelighederne ved at bevare livsgrundlaget, herunder overlevelseschancerne for menneskeheden og civilisationerne.

Derfor vil forlaget Biotopen gøre sit for at udbrede tanker, der kan anvise forbedringer og modvirke forringelser.

Det kan ske som fiktion, i form af prosa, lyrik, drama, som essays, artikler og videnskabelige afhandlinger, det kan ske med tekst, lyd og billede, på enhver platform.

Forlaget Biotopen har ingen ideologisk, religiøs eller kommerciel målsætning, kun en formidlende.

Forlaget udgiver e-bøger. Forlagets udgivelser kan ikke erhverves gennem denne hjemmeside, men kan købes hos forhandlere af e-bøger. Her kan f.eks. søges på forfatter eller titel. Trykte udgivelser har ikke været prioriteret, men igangsættes forsøgsvis pr. 1. 3. 2023.

Forlaget Biotopen

coming.world

forlaget@biotopen.dk

CVR-nr. 36588039